Biến tần G120

Màn hình BOP-2-6SL3255-0AA00-4CA1

790.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất PM250 75kw-6SL3225-0BE37-5AA0

190.940.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất PM250 55kw-6SL3225-0BE35-5AA0

164.780.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất PM250 45kw-6SL3225-0BE34-5AA0

138.100.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất PM250 37kw-6SL3225-0BE33-7AA0

120.840.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất PM250 30kw-6SL3225-0BE33-0AA0

100.440.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất PM250 22kw-6SL3225-0BE32-2AA0

82.650.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất PM250 18,5kw-6SL3225-0BE31-8AA0

66.440.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất PM250 15kw-6SL3225-0BE31-5AA0

58.070.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất PM250 11kw-6SL3225-0BE31-1AA1

48.070.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất PM250 7,5kw-6SL3225-0BE27-5AA1

38.030.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất PM250 5,5kw-6SL3225-0BE25-5AA1

30.110.000 Chưa VAT