SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU230P-2 DP INTEGRATED PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 MOTOR TEMP. S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,61 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU230P-2 HVAC USS/ MODBUS RTU/BACNET MS/TP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 MOTOR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,61 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU230P-2 PN INTEGRATED PROFINET 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 MOTOR TEMP. SENS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,61 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240B-2 B-TYPE RS485-INTERFACE WITH USS-/MODBUS RTU- PROTOCOL 4 DI, 1 DO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,49 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240B-2 DP B-TYPE PROFIBUS DP 4 DI, 1 DO, 1 AI, 1 AO PTC/KTY/THERMOCLICK

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,49 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 DP-F E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO, SS1, SLS, PROFIBUS DP 6DI, 3D

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,49 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 DP E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO PROFIBUS DP 6DI, 3DO, 2AI, 2AO,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,49 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO RS485-INTERFACE, USS- PROTOCOL 6DI,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,49 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 F E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO, SS1, SLS, RS485- INTERFACE, 6DI,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,49 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 PN E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO PROFINET 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, MAX

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,49 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 PN-F E- TYPE SAFETY INTEGRATED STO, SS1, SLS, PROFINET 6DI, 3DO,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,49 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày