SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240B-2 B-TYPE RS485-INTERFACE WITH USS-/MODBUS RTU- PROTOCOL 4 DI, 1 DO

  • Hãng sx: Siemens AG
  • Xuất xứ: Anh
  • Trọng lượng: 0,49 (kg)
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240B-2 DP B-TYPE PROFIBUS DP 4 DI, 1 DO, 1 AI, 1 AO PTC/KTY/THERMOCLICK

  • Hãng sx: Siemens AG
  • Xuất xứ: Anh
  • Trọng lượng: 0,49 (kg)
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 DP-F E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO, SS1, SLS, PROFIBUS DP 6DI, 3D

  • Hãng sx: Siemens AG
  • Xuất xứ: Anh
  • Trọng lượng: 0,49 (kg)
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 DP E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO PROFIBUS DP 6DI, 3DO, 2AI, 2AO,

  • Hãng sx: Siemens AG
  • Xuất xứ: Anh
  • Trọng lượng: 0,49 (kg)
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO RS485-INTERFACE, USS- PROTOCOL 6DI,

  • Hãng sx: Siemens AG
  • Xuất xứ: Anh
  • Trọng lượng: 0,49 (kg)
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 F E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO, SS1, SLS, RS485- INTERFACE, 6DI,

  • Hãng sx: Siemens AG
  • Xuất xứ: Anh
  • Trọng lượng: 0,49 (kg)
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 PN E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO PROFINET 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, MAX

  • Hãng sx: Siemens AG
  • Xuất xứ: Anh
  • Trọng lượng: 0,49 (kg)
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 PN-F E- TYPE SAFETY INTEGRATED STO, SS1, SLS, PROFINET 6DI, 3DO,

  • Hãng sx: Siemens AG
  • Xuất xứ: Anh
  • Trọng lượng: 0,49 (kg)
  • Bảo hành 12 tháng
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày