17.470.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 380-480 V 8,2R 80000 W PK 4000 W CONT 650 X 395 X 315 MM H X W X D I

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 16,7 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

8.180.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 380-480 V 27R 24000 W PK 1200 W CONT 515 X 270 X 175 MM H X W X D IP

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 7,4 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

6.510.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 380-480 V 56R 13000 W PK 650 W CONT 285 X 185 X 150 MM H X W X D IP2

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 3,8 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

7.030.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 380-480 V 160R 4000 W PK 200 W CONT 239 X 149 X 43.5 MM H X W X D IP

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,6 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

3.250.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 380-480 V 390R 2000 W PK 100 W CONT 230 X 72 X 43.5 MM H X W X D IP2

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

12.650.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 OUTPUT CHOKE 380-480 V 3AC 145A (HO/CT)/178A (LO/VT) STAND ALONE FS F - 0.2 MH

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 55,9 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

8.040.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 COMMUTATING CHOKE 200-480 V 3AC 186 A STAND ALONE FSF - 0.09 MH

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 24 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

8.270.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 COMMUTATING CHOKE 380-600 V 3AC 151 A STAND ALONE FSF - 0.15 MH

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 25 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

2.260.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 1AC 22,8A FOOTPRINT FSB - 1.4MH NOT FOOTPRINT FOR V20

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

3.900.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 12,1A FOOTPRINT FSB - 1.3MH NOT FOOTPRINT FOR V20

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

1.570.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 1AC 8,1A FOOTPRINT FSA - 3.6MH NOT FOOTPRINT FOR V20

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

1.570.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 1AC 3,4A FOOTPRINT FSA - 9.5MH NOT FOOTPRINT FOR V20

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

1.790.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 EMC FILTER 200V-480V 3AC 6A FOOTPRINT FSA - CLASS A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

1.000.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 PC - INVERTER CONNECTION KIT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,7 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

3.630.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 PROFIBUS MODULE FOR MECHANICAL REASONS, USE CONNECTOR 6GK1500-0EA02 FOR MM4 FX/GX

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

2.810.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 BOP/AOP SINGLE INVERTER DOOR MOUNTING KIT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

3.040.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 PC - AOP MOUNTING KIT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

4.550.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 ENCODER OPTION MODULE TTL DIFFERENTIAL / HTL INCREMENTAL 300 KHZ MAX., 5 V OR 24 V, 3W

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

2.500.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 BASIC OPERATOR PANEL (BOP)

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

4.080.000 Chưa VAT

MICROMASTER 4 ADVANCED OPERATOR PANEL (AOP)

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 0,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày