4.960.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 1AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

5.380.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 1AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

4.420.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.25 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

4.680.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 15

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

5.125.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

5.620.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

6.435.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 2,9 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

7.350.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 2,9 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

8.750.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 3,1 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

10.085.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 15

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

11.490.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150%

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

14.695.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 15

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

8.960.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

9.290.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

9.640.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

10.180.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD 150%

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

10.810.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD 150%

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

29.950.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD 150% F

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

12.170.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150%

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 3,1 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

13.780.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150%

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 3,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

15.160.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150% FO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 3,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

19.280.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 150%

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

23.235.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KW OVERLOAD 150%

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

33.460.000  Chưa VAT

MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 11

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,7 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày