Biến tần MM420

Điện trở hãm 80000W-6SE6400-4BD24-0FA0

17.470.000 Chưa VAT

Biến tần MM420

Điện trở hãm 24000W-6SE6400-4BD21-2DA0

8.180.000 Chưa VAT

Biến tần MM420

Điện trở hãm 13000W-6SE6400-4BD16-5CA0

6.510.000 Chưa VAT

Biến tần MM420

Điện trở hãm 4000W-6SE6400-4BD12-0BA0

7.030.000 Chưa VAT

Biến tần MM420

Điện trở hãm 2000W-6SE6400-4BD11-0AA0

3.250.000 Chưa VAT

Biến tần MM420

OUTPUT CHOKE-6SE6400-3TC14-5FD0

12.650.000 Chưa VAT

Biến tần MM420

COMMUTATION CHOKE-6SE6400-3CC11-7FD0

8.040.000 Chưa VAT

Biến tần MM420

COMMUTATION CHOKE-6SE6400-3CC11-2FD0

8.270.000 Chưa VAT

Biến tần MM420

COMMUTATION CHOKE-6SE6400-3CC02-6BB3

2.260.000 Chưa VAT

Biến tần MM420

COMMUTATION CHOKE-6SE6400-3CC01-4BD3

3.900.000 Chưa VAT

Biến tần MM420

COMMUTATION CHOKE-6SE6400-3CC01-0AB3

1.570.000 Chưa VAT

Biến tần MM420

COMMUTATION CHOKE-6SE6400-3CC00-4AB3

1.570.000 Chưa VAT