Biến tần MM430

Màn hình MM430 BOP-2-6SE6400-0BE00-0AA1

1.050.000 Chưa VAT

Biến tần MM430

Biến tần MM430 không có bộ lọc 3phase 90kw-6SE6430-2AD38-8FA0

182.080.000 Chưa VAT

Biến tần MM430

Biến tần MM430 không có bộ lọc 3phase 75kw-6SE6430-2AD37-5FA0

154.740.000 Chưa VAT

Biến tần MM430

Biến tần MM430 không có bộ lọc 3phase 55kw-6SE6430-2AD35-5FA0

137.290.000 Chưa VAT

Biến tần MM430

Biến tần MM430 không có bộ lọc 3phase 45kw-6SE6430-2AD34-5EA0

119.252.000 Chưa VAT

Biến tần MM430

Biến tần MM430 không có bộ lọc 3phase 37kw-6SE6430-2AD33-7EA0

103.250.000 Chưa VAT

Biến tần MM430

Biến tần MM430 không có bộ lọc 3phase 30kw-6SE6430-2AD33-0DA0

80.860.000 Chưa VAT

Biến tần MM430

Biến tần MM430 không có bộ lọc 3phase 22kw-6SE6430-2AD32-2DA0

69.520.000 Chưa VAT

Biến tần MM430

Biến tần MM430 không có bộ lọc 3phase 18,5kw-6SE6430-2AD31-8DA0

61.370.000 Chưa VAT

Biến tần MM430

Biến tần MM430 không có bộ lọc 3phase 15kw-6SE6430-2AD31-5CA0

50.318.000 Chưa VAT

Biến tần MM430

Biến tần MM430 không có bộ lọc 3phase 11kw-6SE6430-2AD31-1CA0

40.140.000 Chưa VAT

Biến tần MM430

Biến tần MM430 không có bộ lọc 3phase 7,5kw-6SE6430-2AD27-5CA0

36.650.000 Chưa VAT