1/3AC200-240V

Biến tần MM440 1phase ra 3phase 2,2kw-6SE6440-2UC22-2BA1

13.555.000 Chưa VAT

1/3AC200-240V

Biến tần MM440 1phase ra 3phase 1,5kw-6SE6440-2UC21-5BA1

11.520.000 Chưa VAT

1/3AC200-240V

Biến tần MM440 1phase ra 3phase 0,75kw-6SE6440-2UC17-5AA1

8.750.000 Chưa VAT

1/3AC200-240V

Biến tần MM440 1phase ra 3phase 0,55kw-6SE6440-2UC15-5AA1

8.320.000 Chưa VAT

1/3AC200-240V

Biến tần MM440 1phase ra 3phase 0,37kw-6SE6440-2UC13-7AA1

7.710.000 Chưa VAT

1/3AC200-240V

Biến tần MM440 1phase ra 3phase 0,12kw-6SE6440-2UC11-2AA1

6.806.000 Chưa VAT

Biến tần MM440

Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 75kw-6SE6440-2AD37-5FA1

207.670.000 Chưa VAT

Biến tần MM440

Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 55kw-6SE6440-2AD35-5FA1

176.260.000 Chưa VAT

Biến tần MM440

Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 45kw-6SE6440-2AD34-5FA1

155.320.000 Chưa VAT

Biến tần MM440

Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 37kw-6SE6440-2AD33-7EA1

134.380.000 Chưa VAT

Biến tần MM440

Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 30kw-6SE6440-2AD33-0EA1

116.343.000 Chưa VAT

Biến tần MM440

Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 22kw-6SE6440-2AD32-2DA1

90.457.000 Chưa VAT