Showing 1 - 20 out of 20

Page 1 out of 1

Thumbnails Products Short Description Price Action
Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 2
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 2
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 3,4 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
22.860.000 Chưa VAT
Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 45kw-6SE6440-2AD34-5FA1
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 4
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 75 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
155.320.000 Chưa VAT
Nơi nhập dữ liệu
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 3,4 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
25.650.000 Chưa VAT
Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 55kw-6SE6440-2AD35-5FA1
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47- 63 HZ CONSTANT TORQUE POWER
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 17 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
176.260.000 Chưa VAT
Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 4kw-6SE6440-2AD24-0BA1
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 4
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 3,4 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
28.850.000 Chưa VAT
Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 75kw-6SE6440-2AD37-5FA1
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47- 63 HZ CONSTANT TORQUE POWER
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 23 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
207.670.000 Chưa VAT
Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 5
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 5
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,7 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
35.480.000 Chưa VAT
Biến tần MM440 1phase ra 3phase 0
MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.12 KW OVERLO
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
6.806.000 Chưa VAT
Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 7
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 7
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,7 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
43.339.000 Chưa VAT
Biến tần MM440 1phase ra 3phase 0
MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLO
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
7.710.000 Chưa VAT
Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 11kw-6SE6440-2AD31-1CA1
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 1
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,7 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
55.840.000 Chưa VAT
Biến tần MM440 1phase ra 3phase 0
MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLO
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
8.320.000 Chưa VAT
Nơi nhập dữ liệu
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 1
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 13 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
68.060.000 Chưa VAT
Biến tần MM440 1phase ra 3phase 0
MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLO
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
8.750.000 Chưa VAT
Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 18
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 1
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 17 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
77.950.000 Chưa VAT
Biến tần MM440 1phase ra 3phase 1
MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOA
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 3,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
11.520.000 Chưa VAT
Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 22kw-6SE6440-2AD32-2DA1
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 2
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 23 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
90.457.000 Chưa VAT
Biến tần MM440 1phase ra 3phase 2
MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOA
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 3,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
13.555.000 Chưa VAT
Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 30kw-6SE6440-2AD33-0EA1
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 27,7 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
116.343.000 Chưa VAT
Biến tần MM440 có bộ lọc 3 phase 37kw-6SE6440-2AD33-7EA1
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 22 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
134.380.000 Chưa VAT