10.905.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

11.370.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

11.790.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

12.540.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

14.110.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

40.010.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

50.540.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 15 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 16 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

58.030.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 18.5 KW OVERLOA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 16 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

16.330.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 3,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

67.390.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 22 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 16 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

86.575.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 30 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 20 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

100.150.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 37 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 20 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

18.390.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 3,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

115.590.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 45 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 56 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

20.685.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 3,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

25.270.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

131.270.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 55 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 56 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

31.120.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

154.670.000  Chưa VAT

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 75 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 56 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày