1AC200-240V

Biến tần V20 1 phase 0,75kw-6SL3210-5BB17-5UV1

3.440.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần V20 3 phase 22kw-6SL3210-5BE32-2UV0

31.550.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần V20 3 phase 18,5kw-6SL3210-5BE31-8UV0

27.510.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần V20 3 phase 15kw-6SL3210-5BE31-5UV0

23.090.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần V20 3 phase 11kw-6SL3210-5BE31-1UV0

18.970.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần V20 3 phase 7,5kw-6SL3210-5BE27-5UV0

14.760.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần V20 3 phase 5,5kw-6SL3210-5BE25-5UV0

11.680.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần V20 3 phase 4kw-6SL3210-5BE24-0UV0

9.520.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần V20 3 phase 3kw-6SL3210-5BE23-0UV0

8.500.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần V20 3 phase 3,3kw-6SL3210-5BE22-2UV0

7.460.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần V20 3 phase 1,5kw-6SL3210-5BE21-5UV0

6.440.000 Chưa VAT

3AC380-480V

Biến tần V20 3 phase 1,1kw-6SL3210-5BE21-1UV0

5.840.000 Chưa VAT