Showing 1 - 10 out of 10

Page 1 out of 1

LOGO! DM8 24 EXPANSION MODULE, PU/I/O: 24V/24V/TRANS., 4 DI/4 DO
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,136 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
2.050.000 Chưa VAT
LOGO! DM16 24, EXP. MODULE PU/I/O: 24V DC/24V DC/TRANS., 8 DI/8 DO, 4TE
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,232 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
3.330.000 Chưa VAT
LOGO! DM8 230R, EXP. MODULE, PU/I/O: 230V/230V/RELAIS, 2TE, 4 DI/4 DO
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,17 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
2.210.000 Chưa VAT
LOGO! DM16 230R, EXP. MODULE, PU/I/O: 230V/230V/RELAIS, 4TE, 8 DI/8 DO
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,303 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
3.600.000 Chưa VAT
LOGO! DM8 24R EXPANSION MODULE, PU/I/O: 24V/24V/RELAY, 2TE 4 DI/4 DO, AC/DC/NPN INPUT
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,172 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
2.210.000 Chưa VAT
LOGO! AM2 EXPANSION MODULE, PU: DC 12/24V, 2 AI, 0 - 10V OR 0 - 20MA
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,137 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
2.705.000 Chưa VAT
LOGO! DM8 12/24R, EXP. MODULE PU/I/O: 12, 24V/12V/24V/RELAY, 2TE, 4 DI/4 DO
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,169 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
2.210.000 Chưa VAT
LOGO! AM2 RTD EXPAN. MODULE, PU: DC 12/24V, 2AI, -50 ... +200 DEGR/C PT100/1000
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,134 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
3.270.000 Chưa VAT
LOGO! AM2 AQ EXPAN. MODULE, PU: DC 24V, 2AQ, 0-10V, 0/4-20MA
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,134 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
3.860.000 Chưa VAT
LOGO! DM16 24R, EXP. MODULE, PU/I/O: 24V DC/24V DC/RELAY, 8 DI/8 DO, 4TE
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
3.600.000 Chưa VAT