BỘ LẬP TRÌNH s7-1200

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0 -

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,337 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 2A; 2 AI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,381 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 2A; 2 AI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,346 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0 -

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,34 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A; 2 AI 0

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,388 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, DC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A; 2 AI 0

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,354 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,412 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,491 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,452 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,446 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, AC/DC/RELAY, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,503 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,473 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET PORT ONBOARD I/O: 10 DI 24V DC; 4 DI R

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,504 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Cáp nối mô đun-6ES7290-6AA30-0XA0

SIMATIC S7-1200, EXPANSION CABLE TWO-ROW ARRANGEMENT FOR SM 12XX, 2.0 M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,237 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION MODULE CM 1241, RS232, 9 PIN SUB D (MALE), SUPPORTS MESSAGE BASED FRE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,156 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION MODULE CM 1241, RS422/485, 9 PIN SUB D (FEMALE) SUPPORTS MESSAGE BASE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,159 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun mô phỏng-6ES7274-1XF30-0XA0

SIMATIC S7-1200, SIMULATOR MODULE SIM 1274, FOR CPU 1211/1212 8 CHANNEL SIMULATOR DC 24V

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,019 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun mô phỏng-6ES7274-1XH30-0XA0

SIMATIC S7-1200, SIMULATOR MODULE SIM 1274, FOR CPU 1214/1215 14 CHANNEL SIMULATOR DC 24V

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,028 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SB 1221 4DI-6ES7221-3BD30-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SB 1221, 4DI, 24VDC 200KHZ, SOURCE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,027 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SB 1222 4DO-6ES7222-1BD30-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT SB 1222, 4DQ, 24VDC 200KHZ

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,027 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SB 1223, 2 DI / 2 DO, 2 DI 24V DC/2 DO 24V DC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,029 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Hết hàng

SIMATIC S7-1200, RTD INPUT, SB 1231 RTD, 1 AI RTD, 1 CHANNEL, PT 100 AND PT1000

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,035 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT SB 1231, 1 AI, +/- 10V DC (12 BIT RES.) OR 0 - 20 MA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,027 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, ANALOG SB 1231 T, 1 X AI THERMOCOUPLE, TYPE J OR K

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,033 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày