4.466.00019.784.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1217C-6ES7217-1AG40-0XB0

19.784.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1215C-6ES7215-1HG40-0XB0

13.688.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1215C-6ES7215-1BG40-0XB0

13.688.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1215C-6ES7215-1AG40-0XB0

13.688.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1214C-6ES7214-1HG40-0XB0

9.092.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1214C-6ES7214-1BG40-0XB0

9.592.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1214C-6ES7214-1AG40-0XB0

9.940.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1212C-6ES7212-1HE40-0XB0

6.009.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1212C-6ES7212-1BE40-0XB0

6.009.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1212C-6ES7212-1AE40-0XB0

6.009.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1211C-6ES7211-1HE40-0XB0

4.466.000 Chưa VAT