Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1211C-6ES7211-1HE40-0XB0

4.466.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1211C-6ES7211-1BE40-0XB0

4.466.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1211C-6ES7211-1AE40-0XB0

4.466.000 Chưa VAT