Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1214C-6ES7214-1HG40-0XB0

9.092.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1214C-6ES7214-1BG40-0XB0

9.592.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1214C-6ES7214-1AG40-0XB0

9.940.000 Chưa VAT