Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1215C-6ES7215-1HG40-0XB0

13.688.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1215C-6ES7215-1BG40-0XB0

13.688.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1215C-6ES7215-1AG40-0XB0

13.688.000 Chưa VAT