Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1223 16DI/16DO-6ES7223-1PL32-0XB0

6.602.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1223 8DI/8DO-6ES7223-1PH32-0XB0

4.168.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1223 16DI/16DO-6ES7223-1BL32-0XB0

6.602.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1223 8DI/8DO-6ES7223-1BH32-0XB0

4.168.000 Chưa VAT