Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1222 16DO-6ES7222-1HH32-0XB0

4.168.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1222 8 DO-6ES7222-1HF32-0XB0

2.625.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1222 16DO-6ES7222-1BH32-0XB0

4.168.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1222 8DO-6ES7222-1BF32-0XB0

2.625.000 Chưa VAT