Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SB 1241 RS485-6ES7241-1CH30-1XB0

1.989.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun CM 1241 RS422/485-6ES7241-1CH32-0XB0

3.070.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun CM 1241 RS232-6ES7241-1AH32-0XB0

3.070.000 Chưa VAT