Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1231 8AI RTD-6ES7231-5PF32-0XB0

12.137.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1231 4AI RTD-6ES7231-5PD32-0XB0

7.537.000 Chưa VAT