Bộ lập trình s7-1200

Cáp nối mô đun-6ES7290-6AA30-0XA0

SIMATIC S7-1200, EXPANSION CABLE TWO-ROW ARRANGEMENT FOR SM 12XX, 2.0 M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,237 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun mô phỏng-6ES7274-1XF30-0XA0

SIMATIC S7-1200, SIMULATOR MODULE SIM 1274, FOR CPU 1211/1212 8 CHANNEL SIMULATOR DC 24V

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,019 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun mô phỏng-6ES7274-1XH30-0XA0

SIMATIC S7-1200, SIMULATOR MODULE SIM 1274, FOR CPU 1214/1215 14 CHANNEL SIMULATOR DC 24V

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,028 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Pin s7-1200-6ES7297-0AX30-0XA0

SIMATIC S7-1200, BATTERY BOARD BB 1297 FOR LONG-TERM BACKUP OF THE REALTIME CLOCK; PLUGGABLE IN THE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,021 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LC02-0AA0

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 4 MBYTE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,03 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LE02-0AA0

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,03 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LF02-0AA0

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 24 MBYTE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,031 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LL02-0AA0

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU, 3,3 V FLASH, 256 MBYTE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,031 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LP02-0AA0

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU, 3,3 V FLASH, 2 GBYTE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,031 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày