12.680.000 Chưa VAT
6.580.000 Chưa VAT
4.020.000 Chưa VAT
2.650.000 Chưa VAT
800.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Battery Board BB 1297-6ES7297-0AX30-0XA0

810.000 Chưa VAT
810.000 Chưa VAT
1.980.000 Chưa VAT
1.440.000 Chưa VAT