Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LP02-0AA0

16.743.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LL02-0AA0

8.775.490 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LF02-0AA0

5.360.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LE02-0AA0

3.530.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LC02-0AA0

1.070.000 Chưa VAT