Giảm giá!

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LP02-0AA0

16.743.000,0 9.846.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LL02-0AA0

8.775.490,0 6.580.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LF02-0AA0

5.360.000,0 4.020.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LE02-0AA0

3.530.000,0 2.650.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LC02-0AA0

1.070.000,0 800.000,0 Chưa VAT