-41%

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LP02-0AA0

9.846.000,0 Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LL02-0AA0

6.580.000,0 Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LF02-0AA0

4.020.000,0 Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LE02-0AA0

2.650.000,0 Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-1200

Thẻ nhớ s7-1200-6ES7954-8LC02-0AA0

800.000,0 Chưa VAT