-41%
9.231.000,0 Chưa VAT
-41%
35.439.000,0 Chưa VAT
-35%

Bộ lập trình s7-1500

MOUNTING 245MM-6ES7590-1AC40-0AA0

677.000,0 Chưa VAT
-41%
9.231.000,0 Chưa VAT
-39%
3.819.000,0 Chưa VAT
-35%
744.000,0 Chưa VAT
-35%
744.000,0 Chưa VAT
-41%
16.365.000,0 Chưa VAT
-41%
21.879.000,0 Chưa VAT
-41%
15.233.000,0 Chưa VAT
-41%

Bộ lập trình s7-1500

Mô đun SM550-6ES7550-1AA00-0AB0

9.211.000,0 Chưa VAT
-41%
10.711.000,0 Chưa VAT