SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN FOR ET 200SP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 100 KB FOR PRO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,404 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 150 KB FOR PROGRAM AND 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,507 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500 COMPACT CPU CPU 1512C-1 PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 250 KB FOR P

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,584 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500 COMPACT CPU CPU 1511C-1PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 175 KB FOR PR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,267 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 300 KB FOR PROGRAM AND 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,504 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 500 KB FOR PROGRAM AND 3

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,915 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 1 MB FOR PROGRAM AND

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,94 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày