0 Chưa VAT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,420 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

8 Chưa VAT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,370 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

0 Chưa VAT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,420 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

0 Chưa VAT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,420 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

0 Chưa VAT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,420 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

0 Chưa VAT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,440 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày