Mô đun mở rộng s7-1500

Showing all 24 results

-41%
59.874.000  35.439.000  Chưa VAT
-41%
27.822.000  16.365.000  Chưa VAT
-41%
36.909.000  21.879.000  Chưa VAT
-41%
25.895.000  15.233.000  Chưa VAT
-41%

Bộ lập trình s7-1500

Mô đun SM550-6ES7550-1AA00-0AB0

15.516.000  9.211.000  Chưa VAT
-41%
18.018.000  10.711.000  Chưa VAT
-39%
8.316.000  5.076.000  Chưa VAT
-41%
22.683.000  13.345.000  Chưa VAT
-41%
15.821.000  9.394.000  Chưa VAT
-41%
22.683.000  13.345.000  Chưa VAT
-41%
18.627.000  10.961.000  Chưa VAT
-41%
12.474.000  7.400.000  Chưa VAT
-41%
10.987.000  6.535.000  Chưa VAT
-41%
10.277.000  6.102.000  Chưa VAT
-39%
6.862.000  4.187.000  Chưa VAT
-41%
11.899.000  7.069.000  Chưa VAT
-41%
13.759.000  8.170.000  Chưa VAT
-39%
6.558.000  4.007.000  Chưa VAT
-39%
5.551.000  3.389.000  Chưa VAT
-41%
9.770.000  5.805.000  Chưa VAT
-41%
9.668.000  5.751.000  Chưa VAT
-39%
4.936.000  3.014.000  Chưa VAT
-39%
6.423.000  3.923.000  Chưa VAT
-39%
6.173.000  3.764.000  Chưa VAT