Bộ lập trình s7-1500

Mô đun CM PTP RS422/485-6ES7541-1AB00-0AB0

27.822.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1500

Mô đun truyền thông CP1543-1-6GK7543-1AX00-0XE0

59.874.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1500

Mô đun truyền thông CM1542-5-6GK7542-5DX00-0XE0

36.909.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1500

Mô đun truyền thông CM PtP-6ES7541-1AD00-0AB0

25.895.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1500

Mô đun SM550-6ES7550-1AA00-0AB0

15.516.000 Chưa VAT

Analog In/Output SM534

Mô đun SM534 AI4/AQ2-6ES7534-7QE00-0AB0

18.018.000 Chưa VAT

Analog Output SM532

Mô đun SM532 AQ2/16BIT-6ES7532-5NB00-0AB0

8.316.000 Chưa VAT

Analog Output SM532

Mô đun SM532 AQ8/16BIT-6ES7532-5HF00-0AB0

22.683.000 Chưa VAT

Analog Output SM532

Mô đun SM532 AQ4/16BIT-6ES7532-5HD00-0AB0

15.821.000 Chưa VAT

Analog Input SM531

Mô đun SM531 AI8/16BIT-6ES7531-7NF10-0AB0

22.683.000 Chưa VAT

Analog Input SM531

Mô đun SM531 AI8/16BIT-6ES7531-7KF00-0AB0

18.627.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1500

Mô đun SM523 DI16/16DQ-6ES7523-1BL00-0AA0

12.474.000 Chưa VAT