SIMATIC S7-1500, CM PTP RS422/485 HF COMMUNICATION MODUL FOR SERIAL CONNECTION RS422, RS485, FREEPOR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,273 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL INPUT MODULE DI 16xDC 24V HF, 16 CHANNELS IN GROUPS OF 16; INPUT DELAY 0.05

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,29 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL INPUT MODULE, DI 16xDC 24V BA, 16 CHANNELS IN GROUPS OF 16; INPUT DELAY TYP

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,311 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL INPUT MODULE DI16 X DC24V BA, SOURCE; 16 CHANNELS IN GROUPS OF 16; INPUT DE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,286 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL INPUT MODULE DI 32xDC 24V HF, 32 CHANNELS IN GROUPS OF 16; INPUT DELAY 0.05

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,312 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL INPUT MODULE, DI 32xDC 24V BA, 32 CHANNELS IN GROUPS OF 16; INPUT DELAY TYP

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,355 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 16 X 230VAC / 2A ST; RELAY; 16 CHANNELS IN GROUPS OF 2, 4A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 16 X 24V DC/0.5A HF; 16 CHANNELS IN GROUPS OF 8, 4 A PER G

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,291 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 32 X 24V DC/0.5A HF; 32 CHANNELS IN GROUPS OF 8, 4 A PER G

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,339 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE, DQ 32 X 24VDC/0.5A BA; 32 CHANNELS IN GROUPS OF 8, 4 A PER G

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,367 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 8 X 230VAC,2A ST,TRIAC; 8 CHANNELS IN GROUPS OF 1, 2A PER

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,346 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 8 X 230VAC/5A ST,RELAY; 8 CHANNELS IN GROUPS OF 1, 5A PER

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,405 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 8xDC 24V/2A HF; 8 CHANNELS IN GROUPS OF 8, 8 A PER GROUP;

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,295 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500 DIGITAL IN-/OUTPUT MODULE, DI16x 24VDC BA, 16 CHANNELS IN GROUPS OF 16, INPUT DELAY

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,36 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, ANALOG INPUT MODULE AI 8 X U/I/RTD/TC ST, 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %; 8

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,437 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, ANALOG INPUT MODULE AI 8 X U/I HS, 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %; 8 CHANNEL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,429 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, ANALOG OUTPUT MODULE AQ 2 X U/I ST, 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %. 2 CHANNE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,371 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, ANALOG OUTPUT MODULE AQ 4 X U/I ST; 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %; 4 CHANNE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,415 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, ANALOG OUTPUT MODULE AQ 8 X U/I HS 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %, 8CHANNELS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,435 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, ANALOG IN-/OUTPUT MODULE AI 4X U/I/R/RTD/TC ST; 4 CHANNELS IN GROUPS OF 4 PROCESSAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,418 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1500

Mô đun SM550-6ES7550-1AA00-0AB0

SIMATIC S7-1500, TM COUNT 2X24V COUNTING MODULE, 2 CHANNELS FOR 24V INCREMENTAL ENCODER OR 24V PULSE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,395 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, CM PTP RS232 HF COMMUNICATION MODUL FOR SERIAL CONNECTION RS232, FREEPORT, 3964(R),

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,269 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNICATION MODULE CM 1542-5 FOR CONNECTING S7-1500 TO PROFIBUS DP, DPV1-MASTER OR DP-SLAVE: S7- A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,379 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

COMMUNICATION PROCESSOR CP 1543-1 FOR CONNECTING SIMATIC S7-1500 TO INDUSTRIAL ETHERNET; TCP/IP, ISO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,1 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày