SIMATIC S7-1500, DIGITAL INPUT MODULE DI 16xDC 24V HF, 16 CHANNELS IN GROUPS OF 16; INPUT DELAY 0.05

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,29 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL INPUT MODULE, DI 16xDC 24V BA, 16 CHANNELS IN GROUPS OF 16; INPUT DELAY TYP

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,311 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL INPUT MODULE DI16 X DC24V BA, SOURCE; 16 CHANNELS IN GROUPS OF 16; INPUT DE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,286 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL INPUT MODULE DI 32xDC 24V HF, 32 CHANNELS IN GROUPS OF 16; INPUT DELAY 0.05

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,312 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL INPUT MODULE, DI 32xDC 24V BA, 32 CHANNELS IN GROUPS OF 16; INPUT DELAY TYP

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,355 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày