SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 16 X 230VAC / 2A ST; RELAY; 16 CHANNELS IN GROUPS OF 2, 4A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 16 X 24V DC/0.5A HF; 16 CHANNELS IN GROUPS OF 8, 4 A PER G

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,291 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 32 X 24V DC/0.5A HF; 32 CHANNELS IN GROUPS OF 8, 4 A PER G

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,339 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE, DQ 32 X 24VDC/0.5A BA; 32 CHANNELS IN GROUPS OF 8, 4 A PER G

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,367 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 8 X 230VAC,2A ST,TRIAC; 8 CHANNELS IN GROUPS OF 1, 2A PER

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,346 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 8 X 230VAC/5A ST,RELAY; 8 CHANNELS IN GROUPS OF 1, 5A PER

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,405 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 8xDC 24V/2A HF; 8 CHANNELS IN GROUPS OF 8, 8 A PER GROUP;

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,295 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày