Bộ lập trình s7-1500

MOUNTING 2000MM-6ES7590-1BC00-0AA0

2.519.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1500

MOUNTING 830MM-6ES7590-1AJ30-0AA0

1.484.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1500

MOUNTING 530MM-6ES7590-1AF30-0AA0

1.139.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1500

MOUNTING 482MM-6ES7590-1AE80-0AA0

931.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1500

MOUNTING 245MM-6ES7590-1AC40-0AA0

1.035.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1500

MOUNTING 160MM-6ES7590-1AB60-0AA0

621.000 Chưa VAT