Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun SBAQ01-6ES7288-5AQ01-0AA0

1.650.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun SB DT04-6ES7288-5DT04-0AA0

1.350.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun SB CM01-6ES7288-5CM01-0AA0

1.950.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM AT04-6ES7288-3AT04-0AA0

5.380.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM AR02-6ES7288-3AR02-0AA0

40.360.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM AM06-6ES7288-3AM06-0AA0

6.730.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM AQ02-6ES7288-3AQ02-0AA0

3.500.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM AI04-6ES7288-3AE04-0AA0

3.230.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM DT32-6ES7288-2DT32-0AA0

6.220.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM DT16-6ES7288-2DT16-0AA0

3.360.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM DR32-6ES7288-2DR32-0AA0

6.050.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM DR16-6ES7288-2DR16-0AA0

3.700.000 Chưa VAT