Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM DT16-6ES7288-2DT16-0AA0

3.360.000,0 2.520.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun SBAQ01-6ES7288-5AQ01-0AA0

1.650.000,0 1.240.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun SB DT04-6ES7288-5DT04-0AA0

1.350.000,0 1.010.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun SB CM01-6ES7288-5CM01-0AA0

1.950.000,0 1.460.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM AT04-6ES7288-3AT04-0AA0

5.380.000,0 4.040.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM AR02-6ES7288-3AR02-0AA0

40.360.000,0 30.270.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM AM06-6ES7288-3AM06-0AA0

6.730.000,0 5.050.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM AQ02-6ES7288-3AQ02-0AA0

3.500.000,0 2.630.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM AI04-6ES7288-3AE04-0AA0

3.230.000,0 2.420.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM DT32-6ES7288-2DT32-0AA0

6.220.000,0 4.670.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM DR32-6ES7288-2DR32-0AA0

6.050.000,0 4.540.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM DR16-6ES7288-2DR16-0AA0

3.700.000,0 2.780.000,0 Chưa VAT