Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM DT08-6ES7288-2DT08-0AA0

2.090.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM DR08-6ES7288-2DR08-0AA0

2.020.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200 Smart

Mô đun EM DI08-6ES7288-2DE08-0AA0

2.020.000 Chưa VAT