7.260.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200, PC/PPI CABLE MM MULTIMASTER, FOR CONNECTING S7-200 TO SERIAL PORT OF PC, SUPPORTS FR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,398 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

5.270.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200,USB/PPI CABLE MM MULTIMASTER, FOR CONNECTING S7-200 TO USB PORT OF PC, FREEPORT NOT S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,376 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

Cáp nối mô đun-6ES7290-6AA20-0XA0

2.730.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200, EXPANSION CABLE FOR EM OF THE 22X CPU 0.8 M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,055 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPU 224XPSI CN-6ES7214-2AS23-0XB8

7.230.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200 CN, CPU 224XPSI COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO DC (M), 2 AI,1AO 12/16 K

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,392 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 221-6ES7211-0AA23-0XB0

9.040.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 221 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 6 DI DC/4 DO DC, 4 KB CODE/2 KB DATA,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,239 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 221-6ES7211-0BA23-0XB0

9.620.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 221 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 6 DI DC/4 DO RELAY 4 KB CODE/2 KB DATA,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,282 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 222 CN-6ES7212-1AB23-0XB8

3.050.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200 CN, CPU 222 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 8 DI DC/6 DO DC 4 KB CODE/2 KB DATA, PROFIB

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,27 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 222 CN-6ES7212-1BB23-0XB8

3.305.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200 CN, CPU 222 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 8 DI DC/6 DO RELAY 4 KB CODE/2 KB DATA, PRO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,31 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 222-6ES7212-1AB23-0XB0

12.800.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 222 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 8 DI DC/6 DO DC 4 KB CODE/2 KB DATA, PROFIBUS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,242 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 222-6ES7212-1BB23-0XB0

13.825.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 222 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 8 DI DC/6 DO RELAY 4 KB CODE/2 KB DATA, PROFIB

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,287 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224 CN-6ES7214-1AD23-0XB8

4.510.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200 CN, CPU 224 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO DC, 8/12 KB CODE/8 KB DATA,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,379 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224 CN-6ES7214-1BD23-0XB8

4.760.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200 CN, CPU 224 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO, RELAY, 8/12 KB CODE/8 KB DA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,437 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224-6ES7214-1AD23-0XB0

18.970.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 224, COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO DC, 8/12 KB CODE/8 KB DATA, PR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,342 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224-6ES7214-1BD23-0XB0

19.960.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 224, COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO, RELAY, 8/12 KB CODE/8 KB DATA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,413 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224XP CN-6ES7214-2AD23-0XB8

7.230.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200 CN, CPU 224XP COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO DC, 2 AI, 1 AO 12/16 KB CO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,404 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224XP CN-6ES7214-2BD23-0XB8

7.530.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200 CN, CPU 224XP COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14DI DC/10DO RELAY, 2AI, 1AO, 12/16 KB CO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,432 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224XP-6ES7214-2AD23-0XB0

30.390.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 224XP COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO DC, 2 AI, 1 AO 12/16 KB CODE/

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,376 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224XP-6ES7214-2BD23-0XB0

31.610.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 224XP COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14DI DC/10DO RELAY, 2AI, 1AO, 12/16 KB CODE/

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,444 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 226 CN-6ES7216-2AD23-0XB8

8.120.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200 CN, CPU 226 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 24 DI DC/16 DO DC, 16/24 KB CODE/10 KB DATA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,506 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 226 CN-6ES7216-2BD23-0XB8

8.505.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200 CN, CPU 226 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 24 DI DC/16 DO RELAY, 16/24 KB CODE/10 KB D

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,59 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 226-6ES7216-2AD23-0XB0

34.080.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 226 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 24 DI DC/16 DO DC, 16/24 KB CODE/10 KB DATA, 2

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,467 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 226-6ES7216-2BD23-0XB0

35.700.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 226 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 24 DI DC/16 DO RELAY, 16/24 KB CODE/10 KB DATA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,571 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM221 16DI-6ES7221-1BH22-0XA0

7.130.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200, DIGITAL INPUT EM 221, FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,173 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM221 8DI-6ES7221-1BF22-0XA0

4.920.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-200, DIGITAL INPUT EM 221, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,12 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày