Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM253-6ES7253-1AA22-0XA0

24.180.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, EM 253 POSITIONING MODULE, 200 KHZ, FOR CONTROLLING STEPPER OR SERVO DRIVE, OPEN LOO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,18 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

13.560.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, PROFIBUS DP SLAVE MODULE, 9.6KB TO 12MB, 1 PORT, PROFIBUS DP/MPI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,147 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

14.485.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, ANALOG I/O EM 235, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, DC +/-10V; 1AQ, DC +/-10V 12 BIT CONV

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,162 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

17.190.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, ANALOG OUTPUT EM 232, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AQ, +/- 10V DC, 0..20MA 12/11 BIT CONV

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,166 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

11.910.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, ANALOG OUTPUT EM 232, FOR S7-22X CPU ONLY, 2 AQ, +/- 10V DC, 12 BIT CONVERTER

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,12 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

23.360.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, T/C INPUT MOD. EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 AI, +/-80 MV AND THERMOCOUPLE TYPE J,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,171 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

14.850.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, T/C INPUT MOD. EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, +/-80 MV AND THERMOCOUPLE TYPE J,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,161 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

23.360.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4AI, PT100/200/500/1000/10000 NI100/120/1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,163 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

14.850.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 2AI, PT100/200/500/1000/10000 NI100/120/1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,162 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

15.340.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 AI, 0-10V DC, MAX 2AE 0..20MA 12/11 BIT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,161 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

10.920.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, 0 - 10V DC, 12 BIT CONVERTER

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,16 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

18.380.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 16 DO RELAY, 2A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,362 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

9.340.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI 24 V DC, SINK/SOURCE, 8 DO RELAY, 2A/

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,194 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

6.240.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 DI / 4 DO RELAY, 5-30 V DC, 250 V AC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,133 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

16.960.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI 24V DC, SINK/SOURCE, 16DO 24V DC, 0.7

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,323 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

8.760.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8 DO DC 24V, 0.

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,176 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

5.960.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 DI / 4 DO, 24 V DC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,124 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM222 4DO-6ES7222-1HD22-0XA0

6.550.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, DIGITAL OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 4DO (RELAY); 10 A, 5 - 30V DCOR 5 - 250V

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,159 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM222 8DO-6ES7222-1HF22-0XA0

6.730.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, DIGITAL OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 8DO, (RELAY OUTPUTS) 2A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,143 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM222 8DO-6ES7222-1EF22-0XA0

10.290.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, DIGITAL OUTPUT EM 222, OPTICALLY ISOLATED 8DQ, 120/230V AC, 0.5A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,181 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày