Mô đun mở rộng s7-200

Showing 1–24 of 25 results

-26%

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM253-6ES7253-1AA22-0XA0

24.180.000  17.890.000  Chưa VAT
-26%
13.560.000  10.030.000  Chưa VAT
-26%
14.485.000  10.720.000  Chưa VAT
-26%
17.190.000  12.720.000  Chưa VAT
-26%
11.910.000  8.810.000  Chưa VAT
-26%
23.360.000  17.290.000  Chưa VAT
-26%
14.850.000  10.990.000  Chưa VAT
-26%
23.360.000  17.290.000  Chưa VAT
-26%
14.850.000  10.990.000  Chưa VAT
-26%
15.340.000  11.350.000  Chưa VAT
-26%
10.920.000  8.080.000  Chưa VAT
-26%
18.380.000  13.600.000  Chưa VAT
-26%
9.340.000  6.910.000  Chưa VAT
-26%
6.240.000  4.620.000  Chưa VAT
-26%
16.960.000  12.550.000  Chưa VAT
-26%
8.760.000  6.480.000  Chưa VAT
-26%
5.960.000  4.410.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM222 4DO-6ES7222-1HD22-0XA0

6.550.000  4.850.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM222 8DO-6ES7222-1HF22-0XA0

6.730.000  4.980.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM222 8DO-6ES7222-1EF22-0XA0

10.290.000  7.610.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM222 8DO-6ES7222-1BF22-0XA0

5.830.000  4.310.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM222 4DO-6ES7222-1BD22-0XA0

6.820.000  5.050.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM221 16DI-6ES7221-1BH22-0XA0

7.130.000  5.280.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM221 8DI-6ES7221-1EF22-0XA0

9.070.000  6.710.000  Chưa VAT