Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM253-6ES7253-1AA22-0XA0

24.180.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

Mô đun truyền thông Profibus-6ES7277-0AA22-0XA0

13.560.000 Chưa VAT

Analog In/Ouput EM235

Mô đun EM235 4AI/1AO-6ES7235-0KD22-0XA0

14.485.000 Chưa VAT

Analog Ouput EM232

Mô đun EM232 4AO-6ES7232-0HD22-0XA0

17.190.000 Chưa VAT

Analog Ouput EM232

Mô đun EM232 2AO-6ES7232-0HB22-0XA0

11.910.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

Mô đun T/C EM231 8AI-6ES7231-7PF22-0XA0

23.360.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

Mô đun T/C EM231 4AI-6ES7231-7PD22-0XA0

14.850.000 Chưa VAT

Analog Input EM231

Mô đun PT EM231 4AI-6ES7231-7PC22-0XA0

23.360.000 Chưa VAT

Analog Input EM231

Mô đun PT EM231 2AI-6ES7231-7PB22-0XA0

14.850.000 Chưa VAT

Analog Input EM231

Mô đun EM231 8AI-6ES7231-0HF22-0XA0

15.340.000 Chưa VAT

Analog Input EM231

Mô đun EM231 4AI-6ES7231-0HC22-0XA0

10.920.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM223 16DI/16DO-6ES7223-1PL22-0XA0

18.380.000 Chưa VAT