Digital Output EM222

Showing all 5 results

-26%

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM222 4DO-6ES7222-1HD22-0XA0

6.550.000  4.850.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM222 8DO-6ES7222-1HF22-0XA0

6.730.000  4.980.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM222 8DO-6ES7222-1EF22-0XA0

10.290.000  7.610.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM222 8DO-6ES7222-1BF22-0XA0

5.830.000  4.310.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM222 4DO-6ES7222-1BD22-0XA0

6.820.000  5.050.000  Chưa VAT