Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM222 CN 8DO-6ES7222-1HF22-0XA8

1.605.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM221 CN 8DI-6ES7221-1BF22-0XA8

2.170.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM221 CN 16DI-6ES7221-1BH22-0XA8

2.700.000 Chưa VAT