SIMATIC S7-300 STABILIZED POWER SUPPLY PS307 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: DC 24 V DC/10 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: România
 • Trọng lượng: 0,8 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300 OUTDOOR STABILIZED POWER SUPPLY PS305 INPUT: 24-110 V DC OUTPUT: 24 V DC/2 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: România
 • Trọng lượng: 0,8 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300 STABILIZED POWER SUPPLY PS307 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: DC 24 V DC/2 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: România
 • Trọng lượng: 0,4 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300 STABILIZED POWER SUPPLY PS307 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: DC 24 V DC/5 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: România
 • Trọng lượng: 0,6 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300 OUTDOOR STABILIZED POWER SUPPLY PS307 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/5 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: România
 • Trọng lượng: 0,75 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày