Bộ lập trình s7-300

Bộ nguồn PS307 5 A-6ES7307-1EA01-0AA0

4.630.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Bộ nguồn PS307 2 A-6ES7307-1BA01-0AA0

3.460.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Bộ nguồn PS307 10 A-6ES7307-1KA02-0AA0

5.940.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Bộ nguồn PS307 5 A-6ES7307-1EA80-0AA0

5.290.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Bộ nguồn PS307 2 A-6ES7305-1BA80-0AA0

8.450.000 Chưa VAT