8.350.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, CPU 312 CPU WITH MPI INTERFACE, INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 32 KBYTE WORKING MEM

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,31 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

10.825.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, CPU 312C COMPACT CPU WITH MPI, 10 DI/6 DO, 2 FAST COUNTERS (10 KHZ), INTEGRATED 24V

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,46 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

28.475.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, CPU 313C-2DP COMPACT CPU WITH MPI, 16 DI/16 DO, 3 FAST COUNTERS (30 KHZ), INTEGRATED

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,54 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

23.775.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP COMPACT CPU WITH MPI, 16 DI/16 DO, 3 FAST COUNTERS (30 KHZ), INTEGRAT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,54 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

22.275.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, CPU 313C, COMPACT CPU WITH MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO 1 PT100, 3 FAST COUNTERS (30 K

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,72 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

14.900.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, CPU 314 CPU WITH MPI INTERFACE, INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 128 KBYTE WORKING ME

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,31 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

40.925.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP COMPACT CPU WITH MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 FAST COUNTERS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,73 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

44.475.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP COMPACT CPU WITH 192 KBYTE WORKING MEMORY, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,8 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

36.175.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP COMPACT CPU WITH MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 FAST COUNTERS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,74 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

37.225.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU WITH MPI INTERFACE INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 256 KBYTE WORKING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,33 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

52.575.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 384 KBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,39 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

48.580.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, CPU 315F-2DP FAILSAFE CPU WITH MPI INTERFACE INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 384 KB

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,34 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

67.300.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300 CPU315F-2 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 512 KBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,39 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

68.725.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, CPU 315T-3 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT FOR PLC AND TECHNOLOGY, 384 KBYTE WORKING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,72 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

81.800.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, CPU317-2 DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 1 MBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/D

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,4 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

92.920.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 1 MB WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/D

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,38 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

112.890.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300 CPU317F-2 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 1.5 MBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,39 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

116.100.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, CPU 317T-3 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT FOR PLC AND TECHNOLOGY, 1024 KBYTE WORKING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,73 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

103.035.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, CPU 317F-2DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 1.5 MBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MP

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,42 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

111.720.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 2 MBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MP

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,41 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

135.510.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300 CPU319F-3 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 2.5 MBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,41 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày