2.867.000 Chưa VAT
1.355.000 Chưa VAT
859.000 Chưa VAT