-40%
Hết hàng

Bộ lập trình s7-300

Đầu nối 40-Pin-6ES7392-1AM00-0AA0

734.000,0 Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Đầu nối 40-Pin-6ES7392-1BM01-0AA0

734.000,0 Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Đầu nối 20-Pin-6ES7392-1BJ00-0AA0

466.000,0 Chưa VAT
-40%
1.555.000,0 Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Đầu nối 20-Pin-6ES7392-1AJ00-0AA0

466.000,0 Chưa VAT