Bộ lập trình s7-300

Đầu nối 40-Pin-6ES7392-1BM01-0AA0

925.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Đầu nối 20-Pin-6ES7392-1BJ00-0AA0

585.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Đầu nối dây s7-300-6ES7392-1AN00-0AA0

1.960.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Đầu nối 40-Pin-6ES7392-1AM00-0AA0

925.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Đầu nối 20-Pin-6ES7392-1AJ00-0AA0

585.000 Chưa VAT