Showing 1 - 20 out of 20

Page 1 out of 1

Thumbnails Products Short Description Price Action
Mô đun SM 322 digital output modules-6ES7322-1FF01-0AA0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
8.540.000 Chưa VAT
Mô đun SM 331 analog input modules-6ES7331-7NF10-0AB0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
26.866.000 Chưa VAT
Mô đun SM 322 digital output modules-6ES7322-1HF01-0AA0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
5.659.000 Chưa VAT
Mô đun SM 331 analog input modules-6ES7331-7PF01-0AB0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
26.866.000 Chưa VAT
Mô đun SM 322 digital output modules-6ES7322-1HF10-0AA0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
6.929.000 Chưa VAT
Mô đun SM 331 analog input modules-6ES7331-7PF11-0AB0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
26.866.000 Chưa VAT
Mô đun SM 322 digital output modules-6ES7322-1HH01-0AA0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
12.095.000 Chưa VAT
Mô đun SM 331 analog input modules-6ES7331-7HF01-0AB0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
24.625.000 Chưa VAT
Mô đun SM 322 digital output modules-6ES7322-5HF00-0AB0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
7.733.000 Chưa VAT
Mô đun SM 332 analog output modules-6ES7332-5HB01-0AB0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
11.729.000 Chưa VAT
Mô đun SM 323/SM 327 digital input/output modules-6ES7323-1BH01-0AA0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
8.906.000 Chưa VAT
Mô đun SM 332 analog output modules-6ES7332-5HD01-0AB0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
18.754.000 Chưa VAT
Mô đun SM 323/SM 327 digital input/output modules-6ES7323-1BL00-0AA0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
15.195.000 Chưa VAT
Mô đun SM 332 analog output modules-6ES7332-5HF00-0AB0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
35.017.000 Chưa VAT
Mô đun SM 331 analog input modules-6ES7331-1KF02-0AB0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
15.445.000 Chưa VAT
Mô đun SM 332 analog output modules-6ES7332-7ND02-0AB0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
23.202.000 Chưa VAT
Mô đun SM 331 analog input modules-6ES7331-7KF02-0AB0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
22.524.000 Chưa VAT
Mô đun SM 334 analog input/output modules-6ES7334-0CE01-0AA0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
13.816.000 Chưa VAT
Mô đun SM 331 analog input modules-6ES7331-7KB02-0AB0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
7.049.000 Chưa VAT
Mô đun SM 331 analog input modules-6ES7331-7NF00-0AB0
 • Hãng sx:
 • Xuất xứ:
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
21.101.000 Chưa VAT