Bộ lập trình s7-300

Mô đun 3SSI-6ES7338-4BC01-0AB0

7.550.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, SIGNAL. MODULE FOR 3 SSI SENSORS FOR READ-IN OF POSITIONING VALUE WITH 2 FREEZE INPU

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,25 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun bảo vệ-6ES7195-7KF00-0XA0

4.010.000  Chưa VAT

SIMATIC S7, SAFETY PROTECTOR BETWEEN F- AND STANDARD MODULES WITH REDUNDANT ET200M INTERFACE MODULES

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,295 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

10.200.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, COUNTER MODULE FM 350-1 FOR S7-300, COUNTER FUNCTIONS UP TO 500 KHZ 1 CHANNEL FOR CO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,283 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

23.500.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, COUNTER MODULE FM 350-2, 8 CHANNELS, 20 KHZ, 24V ENCODER FOR COUNTING, MEASURING FRE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,483 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

21.675.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, CONTROL MODULE FM 355 S, 4 CHANNELS, STEP AND PULSE, 4 AI + 8 DI + 8 DO INCL. MULTI-

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,573 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM351-6ES7351-1AH02-0AE0

18.300.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, FM 351 POSITIONING MODULE FOR RAPID/ CREEP FEED DRIVE INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,496 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH01-0AE0

24.650.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, FM352-5 WITH SINK OUT, HIGH SPEED BOOLEAN PROCESSOR, FOR HIGH-SPEED LOGIC OPERATION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,537 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH11-0AE0

26.950.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, FM352-5 WITH SRC OUT, HIGH SPEED BOOLEAN PROCESSOR, FOR HIGH-SPEED LOGIC OPERATION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,526 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-6ES7352-1AH02-0AE0

19.275.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, FM 352 ELECTRON. CAM-OPERATED CONTROL INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,468 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300,INTERFACE MODULE IM 361 IN EXPANSION RACK FOR CONNECTING TO CENTRAL RACK (IM360),24 V

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,407 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

3.310.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300,INTERFACE MODULE IM 365 FOR CONNECTING AN EXPANSION RACK, W/O K-BUS, 2 MODULES + CONN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,599 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM321 16DI-6ES7321-1BH02-0AA0

3.990.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,23 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM321 16DI-6ES7321-1FH00-0AA0

5.150.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 16 DI, 120/230V AC, 1 X 20 PIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,29 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM321 16DI-6ES7321-7BH01-0AB0

8.000.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, GALVANICALLY ISOLATED, 16 DI, DC 24V, 1 X 20 PIN, PROCESS INTE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,25 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM321 32DI-6ES7321-1BL00-0AA0

8.025.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI, 24 V DC, 1 X 40 PIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM321 32DI-6ES7321-1EL00-0AA0

10.225.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 32 DI, 120V AC, 1 X 40 PIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,34 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM321 8DI-6ES7321-1FF01-0AA0

3.075.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 8 DI, 120V/230V AC, 1 X 20 PIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,25 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 16DO-6ES7322-1BH01-0AA0

5.540.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 16 DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 20 PIN SUM OF OU

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,24 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 16DO-6ES7322-1FH00-0AA0

8.450.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED 16 DO, 120/230V AC, 1 A, 1 X 20 PIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,33 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 16DO-6ES7322-1HH01-0AA0

8.250.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED 16DO, RELAY CONTACTS, 1 X 20 PIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,27 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 32DO-6ES7322-1BL00-0AA0

11.100.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 32DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 40 PIN, SUM OF OU

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 32DO-6ES7322-1FL00-0AA0

16.950.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 32 DO, AC 120V/230V, 1A, DOUBLE WIDTH HOU

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,57 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 8 DO-6ES7322-5HF00-0AB0

5.275.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO (RELAY), 1 X 40 PIN, 24V DC, 120 - 2

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,35 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 8DO-6ES7322-1BF01-0AA0

4.465.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO, 24V DC, 2A, 1 X 20 PIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,23 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày