Bộ lập trình s7-300

Mô đun Interface IM365-6ES7365-0BA01-0AA0

4.387.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Mô đun Interface IM361-6ES7361-3CA01-0AA0

7.123.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Mô đun điều khiển FM365-6ES7355-1VH10-0AE0

28.710.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH11-0AE0

35.688.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH01-0AE0

32.664.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-6ES7352-1AH02-0AE0

25.529.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM351-6ES7351-1AH02-0AE0

24.243.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Mô đun Counter FM350-2-6ES7350-2AH01-0AE0

31.122.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Mô đun Counter FM350-1-6ES7350-1AH03-0AE0

13.503.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Mô đun truyền thông CP341-6ES7341-1CH02-0AE0

29.193.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Mô đun truyền thông CP341-6ES7341-1AH02-0AE0

27.199.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Mô đun truyền thông CP340-6ES7340-1CH02-0AE0

17.909.000 Chưa VAT