Mô đun mở rộng s7-300

Showing 1–24 of 50 results

-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM321 32DI-6ES7321-1BL00-0AA0

10.628.000  6.377.000  Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 32DO-6ES7322-1BL00-0AA0

14.694.000  8.816.000  Chưa VAT
-40%
4.387.000  2.632.000  Chưa VAT
-40%
7.123.000  4.274.000  Chưa VAT
-40%
28.710.000  17.226.000  Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH11-0AE0

35.688.000  21.413.000  Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH01-0AE0

32.664.000  19.598.000  Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-6ES7352-1AH02-0AE0

25.529.000  15.317.000  Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM351-6ES7351-1AH02-0AE0

24.243.000  14.546.000  Chưa VAT
-40%
31.122.000  18.673.000  Chưa VAT
-40%
13.503.000  8.102.000  Chưa VAT
-40%
29.193.000  17.516.000  Chưa VAT
-40%
27.199.000  16.319.000  Chưa VAT
-40%
17.909.000  10.745.000  Chưa VAT
-40%
13.503.000  8.102.000  Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun 3SSI-6ES7338-4BC01-0AB0

10.001.000  6.001.000  Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM336 6AI-6ES7336-4GE00-0AB0

29.938.000  17.963.000  Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM334-6ES7334-0KE00-0AB0

12.483.000  7.490.000  Chưa VAT
-40%
35.539.000  21.323.000  Chưa VAT
-40%
32.339.000  19.403.000  Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun bảo vệ-6ES7195-7KF00-0XA0

5.336.000  3.202.000  Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM334-6ES7334-0CE01-0AA0

12.483.000  7.490.000  Chưa VAT
-40%
20.963.000  12.578.000  Chưa VAT
-40%
31.638.000  18.983.000  Chưa VAT