SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, OPTICALLY ISOLATED, 2 AI, 9/12/14 BITS RESOLUTION, U/I/THERMOCO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,25 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, OPTICALLY ISOLATED, 8 AI, 13 BIT RESOLUTION, U/I/RESISTANCE/PT1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, FLOATING, 8AI, RESOLUTION 9/12/14 BITS, U/I/THERMOCOUPLE/RESIS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,29 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, GALVANICALLY ISOLATED, 8 AI, 14 BIT, 0.052 MS/CHANNEL, CURRENT,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,29 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, OPTICALLY ISOLATED, 8 AE; +/-5/10V, 1- 5 V, +/-20MA, 0/4 TO 20M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,31 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, OPTICALLY ISOLATED, 8 AE; +/-5/10V, 1- 5 V, +/-20MA, 0/4 TO 20M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,32 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, OPT. ISOL.,2/3/4 WIRE, 8AI, RESISTANCE, PT100/200/1000 NI100/12

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,34 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, OPTICALLY ISOLATATED, 8 AI THERMOCOUPLE, TYPE B, E, J, K, L, N,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,33 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày