Digital Input SM321

Showing all 6 results

-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM321 32DI-6ES7321-1BL00-0AA0

10.628.000,0 6.377.000,0 Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM321 16DI-6ES7321-7BH01-0AB0

10.598.000,0 6.359.000,0 Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM321 8DI-6ES7321-1FF01-0AA0

4.075.000,0 2.445.000,0 Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM321 32DI-6ES7321-1EL00-0AA0

13.534.000,0 8.120.000,0 Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM321 16DI-6ES7321-1FH00-0AA0

6.823.000,0 4.094.000,0 Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM321 16DI-6ES7321-1BH02-0AA0

5.289.000,0 3.173.000,0 Chưa VAT