Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 16DO-6ES7322-1BH01-0AA0

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 16 DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 20 PIN SUM OF OU

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,24 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 16DO-6ES7322-1FH00-0AA0

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED 16 DO, 120/230V AC, 1 A, 1 X 20 PIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,33 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 16DO-6ES7322-1HH01-0AA0

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED 16DO, RELAY CONTACTS, 1 X 20 PIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,27 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 32DO-6ES7322-1BL00-0AA0

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 32DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 40 PIN, SUM OF OU

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 32DO-6ES7322-1FL00-0AA0

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 32 DO, AC 120V/230V, 1A, DOUBLE WIDTH HOU

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,57 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 8 DO-6ES7322-5HF00-0AB0

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO (RELAY), 1 X 40 PIN, 24V DC, 120 - 2

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,35 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 8DO-6ES7322-1BF01-0AA0

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO, 24V DC, 2A, 1 X 20 PIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,23 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 8DO-6ES7322-1FF01-0AA0

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO, 120/230V AC, 1A, 1 X 20 PIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,29 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 8DO-6ES7322-1HF01-0AA0

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO (RELAY), 1 X 20 PIN, 24V DC, 2A OR 2

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,31 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 8DO-6ES7322-1HF10-0AA0

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO (RELAY), 1 X 40 PIN, 24V DC, 5A OR 2

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,37 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày