Mô đun truyền thông

Showing all 13 results

-40%
4.387.000  2.632.000  Chưa VAT
-40%
7.123.000  4.274.000  Chưa VAT
-40%
28.710.000  17.226.000  Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH11-0AE0

35.688.000  21.413.000  Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH01-0AE0

32.664.000  19.598.000  Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-6ES7352-1AH02-0AE0

25.529.000  15.317.000  Chưa VAT
-40%

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM351-6ES7351-1AH02-0AE0

24.243.000  14.546.000  Chưa VAT
-40%
31.122.000  18.673.000  Chưa VAT
-40%
13.503.000  8.102.000  Chưa VAT
-40%
29.193.000  17.516.000  Chưa VAT
-40%
27.199.000  16.319.000  Chưa VAT
-40%
17.909.000  10.745.000  Chưa VAT
-40%
13.503.000  8.102.000  Chưa VAT