SIMATIC S7-300, COUNTER MODULE FM 350-1 FOR S7-300, COUNTER FUNCTIONS UP TO 500 KHZ 1 CHANNEL FOR CO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,283 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, COUNTER MODULE FM 350-2, 8 CHANNELS, 20 KHZ, 24V ENCODER FOR COUNTING, MEASURING FRE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,483 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, CONTROL MODULE FM 355 S, 4 CHANNELS, STEP AND PULSE, 4 AI + 8 DI + 8 DO INCL. MULTI-

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,573 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM351-6ES7351-1AH02-0AE0

SIMATIC S7-300, FM 351 POSITIONING MODULE FOR RAPID/ CREEP FEED DRIVE INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,496 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH01-0AE0

SIMATIC S7-300, FM352-5 WITH SINK OUT, HIGH SPEED BOOLEAN PROCESSOR, FOR HIGH-SPEED LOGIC OPERATION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,537 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH11-0AE0

SIMATIC S7-300, FM352-5 WITH SRC OUT, HIGH SPEED BOOLEAN PROCESSOR, FOR HIGH-SPEED LOGIC OPERATION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,526 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-6ES7352-1AH02-0AE0

SIMATIC S7-300, FM 352 ELECTRON. CAM-OPERATED CONTROL INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,468 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300,INTERFACE MODULE IM 361 IN EXPANSION RACK FOR CONNECTING TO CENTRAL RACK (IM360),24 V

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,407 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300,INTERFACE MODULE IM 365 FOR CONNECTING AN EXPANSION RACK, W/O K-BUS, 2 MODULES + CONN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,599 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, CP 340 COMMUNICATION PROCESSOR WITH RS232C INTERFACE (V.24) INCL. CONFIG. PACKAGE ON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,355 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, CP 340 COMMUNICATION PROCESSOR WITH RS422/485 INTERFACE INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,36 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, CP341 COMMUNICATION PROCESSOR WITH RS232C INTERFACE (V.24) INCL. CONFIG. PACKAGE ON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,303 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, CP341 COMMUNICATION PROCESSOR WITH RS422/485 INTERFACE INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,308 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày