Giảm giá!

Bộ lập trình s7-300

Pin s7-300-6ES7971-1AA00-0AA0

600.000,0 550.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-300

Cáp kết nối MPI-6ES7901-0BF00-0AA0

910.000,0 546.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
3.966.000,0 2.380.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
2.380.000,0 1.428.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
1.988.000,0 1.193.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
220.000,0 132.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
220.000,0 132.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
220.000,0 132.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
216.000,0 130.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
4.204.000,0 2.522.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
3.546.000,0 2.128.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
2.659.000,0 1.595.000,0 Chưa VAT