SIMATIC S7-300, CONNECTING CABLE BETWEEN IM 360/IM 361 LENGTH: 1M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,335 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, CONNECTING CABLE BETWEEN IM 360/IM 361 LENGTH: 2.5M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,478 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, CONNECTING CABLE BETWEEN IM 360/IM 361 LENGTH: 5M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,76 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, CONNECTING CABLE BETWEEN IM 360/IM 361 LENGTH: 10M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 1,323 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

S7-300 CONNECTING CABLE FOR 64 CHANNEL MODULES, LENGTH: 1M 2 PIECES PER PACKAGING UNIT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Trọng lượng: 0,42 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

S7-300 CONNECTING CABLE FOR 64 CHANNEL MODULES, LENGTH: 2.5M 2 PIECES PER PACKAGING UNIT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Trọng lượng: 0,78 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

S7-300 CONNECTING CABLE FOR 64 CHANNEL MODULES, LENGTH: 5M 2 PIECES PER PACKAGING UNIT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Trọng lượng: 1,57 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Cáp kết nối MPI-6ES7901-0BF00-0AA0

SIMATIC S7, MPI CABLE FOR CONNECTING SIMATIC S7 AND PG VIA MPI 5M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,258 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, BUS CONNECTOR (SPARE PART)

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,013 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, LABELING COVER (SPARE PART), FOR MODULES WITH FRONT CONNECTOR 40-PIN, 10 PIECES PER

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,007 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, LABELING STRIPS (SPARE PART), FOR MODULES WITH FRONT CONNECTOR 20-PIN, 10 PIECES PER

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,009 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-300, LABELING STRIPS (SPARE PART), FOR MODULES WITH FRONT CONNECTOR 40-PIN, 10 PIECES PER

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,007 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Pin s7-300-6ES7971-1AA00-0AA0

SIMATIC S7, BACKUP BATTERY (LI) 3.6V/MIN. 0.85AH, FOR FOR S7-300 CPUS AND S5-90U

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Trọng lượng: 0,012 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày