Bộ lập trình s7-400

Pin s7-400-6ES7971-0BA00

470.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Mô đun interface IF963-6ES7963-1AA10-0AA0

5.000.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Phụ kiện PATCH CABLE-6ES7960-1AA04-5KA0

3.210.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Phụ kiện PATCH CABLE-6ES7960-1AA04-5BA0

2.870.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Phụ kiện PATCH CABLE-6ES7960-1AA04-5AA0

2.045.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Thẻ nhớ MEMORY CARD 8Mb-6ES7952-1KP00-0AA0

28.000.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Thẻ nhớ MEMORY CARD 4Mb-6ES7952-1KM00-0AA0

17.950.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Thẻ nhớ MEMORY CARD 2Mb-6ES7952-1KL00-0AA0

14.030.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Thẻ nhớ MEMORY CARD 1Mb-6ES7952-1KK00-0AA0

10.735.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Thẻ nhớ MEMORY CARD 256Kb-6ES7952-0KH00-0AA0

9.855.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Thẻ nhớ RAM MEMORY CARD 16Mb-6ES7952-1AS00-0AA0

89.990.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Thẻ nhớ RAM MEMORY CARD 8Mb-6ES7952-1AP00-0AA0

60.035.000 Chưa VAT