Bộ lập trình s7-400

Showing 1–24 of 71 results

-25%

Bộ lập trình s7-400

Pin s7-400-6ES7971-0BA00

470.000  353.000 

SIMATIC S7-400, BACK-UP BATTERY 3.6 V/2.3 AH FOR PS 405 4A/10A/20A AND PS 407 4A/10A/20A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,023 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
5.000.000  3.750.000 

SIMATIC S7-400, IF963-RS232 INTERFACE MODULE W. RS232 IF FOR PTP CONNECTION TO CP441 FROM CP 441- AA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,053 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
3.210.000  2.408.000 

SIMATIC S7-400H, PATCH CABLE FO 10M FOR SYNC-MODULE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,156 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
2.870.000  2.153.000 

SIMATIC S7-400H, PATCH CABLE FO 2M FOR SYNC-MODULE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
2.045.000  1.534.000 

SIMATIC S7-400H, PATCH CABLE FO 1M FOR SYNC-MODULE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,028 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
28.000.000  21.000.000 

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 8 MBYTES

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,05 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
17.950.000  13.463.000 

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 4 MBYTES

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,043 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
14.030.000  10.523.000 

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 2 MBYTES

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,045 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
10.735.000  8.051.000 

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 1 MBYTE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
9.855.000  7.391.000 

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 256 KBYTES

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,042 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
89.990.000  67.493.000 

SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION 16 MBYTES

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,043 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
60.035.000  45.026.000 

SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 8 MBYTES

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
35.950.000  26.963.000 

SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 4 MBYTES

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,043 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
22.010.000  16.508.000 

SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 2 MBYTES

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,049 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
17.950.000  13.463.000 

SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 1 MBYTE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,046 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
1.080.000  810.000 

SIMATIC S7-400, FRONT CONNECTOR FOR SIGNAL MODULES WITH SPRING CONTACT, 48-POLE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,194 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
1.110.000  833.000 

SIMATIC S7-400, FRONT CONNECTOR FOR SIGNAL MODULES WITH SCREW-TYPE CONTACT, 48-POLE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,238 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
36.240.000  27.180.000 

SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH K BUS, 100 M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Hungary
 • Trọng lượng: 14,1 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
7.530.000  5.648.000 

SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH K BUS, 10 M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Hungary
 • Trọng lượng: 1,543 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
5.935.000  4.451.000 

SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH K BUS, 5 M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Hungary
 • Trọng lượng: 0,812 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
4.910.000  3.683.000 

SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH K BUS, 1.5 M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Hungary
 • Trọng lượng: 0,322 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
22.550.000  16.913.000 

SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY PS407; 10A, WIDERANGE, 120/230V UC, 5V DC/10A, FOR REDUNDANT USE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,304 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
17.980.000  13.485.000 

SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY PS407: 10A, WIDERANGE, 120/230V UC, 5V DC/10A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,33 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
8.660.000  6.495.000 

SIMATIC S7-400, POWERSUPPLY PS407: 4A, WIDERANGE, 120/230V UC,5V DC/4A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,959 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày