Bộ lập trình s7-400

Showing 1–24 of 71 results

-25%

Bộ lập trình s7-400

Pin s7-400-6ES7971-0BA00

470.000,0 353.000,0 Chưa VAT
-25%
5.000.000,0 3.750.000,0 Chưa VAT
-25%
3.210.000,0 2.408.000,0 Chưa VAT
-25%
2.870.000,0 2.153.000,0 Chưa VAT
-25%
2.045.000,0 1.534.000,0 Chưa VAT
-25%
28.000.000,0 21.000.000,0 Chưa VAT
-25%
17.950.000,0 13.463.000,0 Chưa VAT
-25%
14.030.000,0 10.523.000,0 Chưa VAT
-25%
10.735.000,0 8.051.000,0 Chưa VAT
-25%
9.855.000,0 7.391.000,0 Chưa VAT
-25%
89.990.000,0 67.493.000,0 Chưa VAT
-25%
60.035.000,0 45.026.000,0 Chưa VAT
-25%
35.950.000,0 26.963.000,0 Chưa VAT
-25%
22.010.000,0 16.508.000,0 Chưa VAT
-25%
17.950.000,0 13.463.000,0 Chưa VAT
-25%
1.080.000,0 810.000,0 Chưa VAT
-25%
1.110.000,0 833.000,0 Chưa VAT
-25%
36.240.000,0 27.180.000,0 Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-400

Cáp IM IM CABLE 10m-6ES7468-1CB00-0AA0

7.530.000,0 5.648.000,0 Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-400

Cáp IM IM CABLE 5m-6ES7468-1BF00-0AA0

5.935.000,0 4.451.000,0 Chưa VAT
-25%
4.910.000,0 3.683.000,0 Chưa VAT
-25%
22.550.000,0 16.913.000,0 Chưa VAT
-25%
17.980.000,0 13.485.000,0 Chưa VAT
-25%
8.660.000,0 6.495.000,0 Chưa VAT