Bộ lập trình s7-400

Bộ nguồn PS 407: 10A-6ES7407-0KR02-0AA0

22.550.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Bộ nguồn PS 407: 10A-6ES7407-0KA02-0AA0

17.980.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Bộ nguồn PS 407: 4A-6ES7407-0DA02-0AA0

8.660.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Bộ nguồn PS 405: 10A-6ES7405-0KA02-0AA0

19.030.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Bộ nguồn PS 405: 4A-6ES7405-0DA02-0AA0

10.025.000 Chưa VAT