SIMATIC S7-400, PS 405 POWER SUPPLY, WIDE RANGE 10A, 24/48/60V DC, 5V/10A DC ATEX APPROBATION IDENTI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,335 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, POWERSUPPLY PS 405: 4A, 24/48/60V DC, 5V DC/4A, ATEXAPPROBATIONIDENTIFICATION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,945 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY PS407: 10A, WIDERANGE, 120/230V UC, 5V DC/10A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,33 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY PS407; 10A, WIDERANGE, 120/230V UC, 5V DC/10A, FOR REDUNDANT USE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,304 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, POWERSUPPLY PS407: 4A, WIDERANGE, 120/230V UC,5V DC/4A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,959 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày