BỘ LẬP TRÌNH s7-400

SIMATIC S7-400, CPU 412-1 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 512 KB WORKING MEMORY, (256 KB CODE, 256 KB

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,884 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, CPU 412-2 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 1 MB WORKING MEMORY, (0,5 MB CODE; 0,5 MB DA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,873 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 1 MB WORKING MEMORY, (0,5 MB CODE; 0,5 MB

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,977 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400H, CPU 412-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,332 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, CPU 414-2 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 2 MB WORKING MEMORY, (1 MB CODE, 1 MB DATA),

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,898 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 4 MB WORKING MEMORY, (2 MB KB CODE, 2

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,13 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, CPU 414-3 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 4 MB WORKING MEMORY, (2 MB KB CODE, 2 MB DAT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,031 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400H, CPU 414-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,32 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, CPU 416-2, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 8 MB WORKING MEMORY, (4 MB CODE, 4 MB DATA)

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,896 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, CPU 416-3, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 16 MB WORKING MEMORY, (8 MB KB CODE, 8 MB D

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,031 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, CPU 416-3 PN/DP CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 16 MB WORKING MEMORY, (8 MB KB CODE, 8

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,108 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400H, CPU 416-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,314 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400H, CPU 417-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,281 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày