Bộ lập trình s7-400

Bộ lập trình CPU412-2PN-6ES7412-2EK07-0AB0

78.610.000 Chưa VAT