Giảm giá!

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM461-0-6ES7461-0AA01-0AA0

13.575.000,0 10.181.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-3-6ES7460-3AA01-0AB0

17.980.000,0 13.485.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-1-6ES7460-1BA01-0AB0

11.640.000,0 8.730.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-0-6ES7460-0AA01-0AB0

13.575.000,0 10.181.000,0 Chưa VAT