Bộ lập trình s7-400

Pin s7-400-6ES7971-0BA00

470.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Mô đun interface IF963-6ES7963-1AA10-0AA0

5.000.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Phụ kiện PATCH CABLE-6ES7960-1AA04-5KA0

3.210.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Phụ kiện PATCH CABLE-6ES7960-1AA04-5BA0

2.870.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Phụ kiện PATCH CABLE-6ES7960-1AA04-5AA0

2.045.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Phụ kiện TERMINATOR IM461-3-6ES7461-3AA00-7AA0

2.385.000 Chưa VAT