SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 1 MBYTE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 256 KBYTES

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,042 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 2 MBYTES

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,045 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 4 MBYTES

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,043 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 8 MBYTES

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,05 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày