Bộ lập trình s7-400

Thẻ nhớ MEMORY CARD 8Mb-6ES7952-1KP00-0AA0

28.000.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Thẻ nhớ MEMORY CARD 4Mb-6ES7952-1KM00-0AA0

17.950.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Thẻ nhớ MEMORY CARD 2Mb-6ES7952-1KL00-0AA0

14.030.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Thẻ nhớ MEMORY CARD 1Mb-6ES7952-1KK00-0AA0

10.735.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Thẻ nhớ MEMORY CARD 256Kb-6ES7952-0KH00-0AA0

9.855.000 Chưa VAT